Whistelblowing

Dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který je k dispozici zde (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) se termínem whistleblowing označuje proces odhalení nekalého jednání prostřednictvím podání oznámení, tedy poskytnutí informací osobám, které mohou oznamovanou skutečnost prošetřit, případně zakročit a přijmout opatření k nápravě či prevenci. Při prošetřování dané situace je kladen důraz na absolutní ochranu identity oznamovatele. Jedná se tedy o nástroj, který vede k prevenci a odhalování nezákonných postupů a nekalých či protiprávních jednání, nicméně v případech vědomého nepravdivého oznámení nenáleží oznamovateli ochrana před odvetnými opatřeními a oznamovatel se dopouští přestupku (aktuálně pokuta do 50.000,- Kč) ev. trestného činu (např. pomluva, křivé obvinění). Vědomě nepravdivým oznámením se oznamovatel dopouští i porušení pracovní kázně s možností jednostranného skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, za podmínek zákona (např. okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď). Veškeré podrobnosti týkající se pravidel ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému společnosti EVT Stavby s.r.o. naleznete ve směrnici č. 10/2023 – Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém – ke stažení zde.

 

Oznamovatel může oznámení učinit prostřednictvím emailové adresy whistleblowing@evtstavby.cz nebo prostřednictvím formuláře pro osobní podání, který je k dispozici u pověřené osoby zaměstnavatele p. Petry Morávkové, asistentky jednatele.

 

Zde můžete stáhnout formulář pro podání oznámení.