Technické a občanské stavby

Firma EVT Stavby s.r.o. zajišťuje pro soukromé i veřejné investory realizaci objektů občanské výstavby, hospodářské objekty, průmyslové haly, komplexní dodávky sportovišť. 

 

Vybrané reference

PROJEKT INVESTOR ROK REALIZACE
Bytový dům Svitavská EVT Development s.r.o. 2022-2023
Modernizace Sběrného dvora Svitavy Město Svitavy 2022-2023
LC Mokrá Lesy České republiky, s.p. 2015 - 2016
Obec Javorník - víceúčelové sportovní hřiště Obec Javorník 2016
Rekonstrukce příjezdové cesty k hlavní budově školy Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 2015
Snížení energetické náročnosti budovy
MěÚ ve Svitavách
Město Svitavy 2011 - 2012
Bezbariérové zázemí pro děti a mládež
při ZŠ Riegrova Svitavy
ZŠ Riegrova Svitavy 2010
Oprava povrchů v ul. Chelčického, Mánesova,
Alešova a Švabinského ve Svitavách
Město Svitavy 2010
Víceúčelové hřiště s bezbariérovým přístupem ZŠ Reigrova Svitavy 2008
Oprava, přístavba a demolice objektů
NAPA TRUCKS
MiP spol. s.r.o. 2008
Bytové domy 2 x 6 b.j. Obec Rychnov na Moravě 2006 - 2007
Jízdárna Suchá Jiří Skřivan, Litomyšl 2006 - 2007
Pilotní projekt – středisko Čenkovice VODA a SPORT s.r.o. 2006
Jízdárna Suchá – II. etapa
Jízdárna Suchá – II. etapa
Bazén Svitavy
Bazén Svitavy
Bytové domy pro nájemní bydlení Vendolí
Bytové domy pro nájemní bydlení Vendolí
Stavební úpravy MŠ a kuchyně Osík
Stavební úpravy MŠ a kuchyně Osík
Oprava, přístavba a demolice objektu NAPA TRUCKS, Moravská Třebová
Oprava, přístavba a demolice objektu NAPA TRUCKS, Moravská Třebová
Víceúčelové hřiště s bezbariérovým přístupem ZŠ Riegrova, Svitavy
Víceúčelové hřiště s bezbariérovým přístupem ZŠ Riegrova, Svitavy
Domov důchodců – HSV, Česká Třebová
Domov důchodců – HSV, Česká Třebová
Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ ve Svitavách
Bytové domy, obec Rychnov na Moravě
Vztahy bez bariér – II. etapa, ZŠ Riegrova, Svitavy
Svitavy ulice Chelčického
Rekonstrukce příjezdové cesty Gymnázium Svitavy
Obec Javorník - víceúčelové sportovní hřiště
Lesní cesta Mokrá
Lesní cesta Mokrá