Technické a občanské stavby

Jedná se především o objekty občanské výstavby, hospodářské objekty, průmyslové haly, komplexní dodávky sportovišť.

 

Vybrané reference

PROJEKT INVESTOR ROK REALIZACE
Bytový dům sekce „L“ Na Vějíři Město Svitavy 2003 - 2004
Odstranění stavby v Lačnově ve Svitavách Město Svitavy 2006
Rekonstrukce ulice Křivé ve Svitavách Město Svitavy 2006
Sídliště Svitavy Lány, regenerace veřej. ploch Město Svitavy 2006
Pilotní projekt – středisko Čenkovice VODA a SPORT s.r.o. 2006
Domov chráněného bydlení 9 b.j. – Trstěnice Obec Trstěnice 2004 - 2006
Vestavba 3 b.j. ve Vendolí Obec Vendolí 2005 - 2006
Bytové domy pro nájemní bydlení Vendolí Obec Vendolí 2006 - 2007
Oprava patek sloupků lanovky VODA a SPORT s.r.o. 2007
Oprava povrchů komunikací ve Svitavách Město Svitavy 2007
Vybudování komunikace Obec Široký Důl 2007
Integrovaný systém nakládání s odpady Město Svitavy 2007
Jízdárna Suchá – II. etapa Jiří Skřivan, Litomyšl 2006 - 2007
Stavební úpravy MŠ a kuchyně Osík Obec Osík 2006 - 2007
Bytové domy 2 x 6 b.j. Obec Rychnov na Moravě 2006 - 2007
Oprava, přístavba a demolice objektů
NAPA TRUCKS
MiP spol. s.r.o. 2008
Víceúčelové hřiště s bezbariérovým přístupem ZŠ Reigrova Svitavy 2008
Vztahy bez bariér – II. etapa ZŠ Reigrova Svitavy 2008
Rekonstrukce ZŠ – I. Etapa Obec Oldřiš 2008
Rodinný dům Svěrák p. Svěrák 2008
Komunikace Městečko Trnávka Obec Městečko Trnávka 2008
Parkoviště pro zaměstnance INMED s.r.o. Svitavy 2009
Úprava veřejných ploch ulice U Nemocnice Město Svitavy 2009
Oprava povrchů v ul. Chelčického, Mánesova,
Alešova a Švabinského ve Svitavách
Město Svitavy 2010
Oplocení areálu letiště v Hradci Králové – 2. stavba MATEX HK s.r.o. 2010
Oprava povrchů pod Viaduktem Město Svitavy 2010
Bezbariérové zázemí pro děti a mládež
při ZŠ Riegrova Svitavy
ZŠ Riegrova Svitavy 2010
Demolice hospodářských objektů Březová Pozemkový fond 2011
Oprava komunikace ul. Heydukova,
U Liboháje a Družstevní
Město Polička 2011 - 2012
Snížení energetické náročnosti budovy
MěÚ ve Svitavách
Město Svitavy 2011 - 2012
Rekonstrukce příjezdové cesty k hlavní budově školy Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 2015
Obec Javorník - víceúčelové sportovní hřiště Obec Javorník 2016
LC Mokrá Lesy České republiky, s.p. 2015 - 2016
Oprava povrchu místních komunikací v obci Nemile Obec Nemile 2018
II/353 Kamenec u Poličky – sanace vozovky Správa a údržba silnic Pardubického kraje 2019
Chodník v obci Kamenec u Poličky – I. etapa Obec Kamenec u Poličky 2019
Chodník v obci Kamenec u Poličky – II. etapa Obec Kamenec u Poličky 2019
Jízdárna Suchá – II. etapa
Jízdárna Suchá – II. etapa
Bazén Svitavy
Bazén Svitavy
Bytové domy pro nájemní bydlení Vendolí
Bytové domy pro nájemní bydlení Vendolí
Stavební úpravy MŠ a kuchyně Osík
Stavební úpravy MŠ a kuchyně Osík
Oprava, přístavba a demolice objektu NAPA TRUCKS, Moravská Třebová
Oprava, přístavba a demolice objektu NAPA TRUCKS, Moravská Třebová
Víceúčelové hřiště s bezbariérovým přístupem ZŠ Riegrova, Svitavy
Víceúčelové hřiště s bezbariérovým přístupem ZŠ Riegrova, Svitavy
Domov důchodců – HSV, Česká Třebová
Domov důchodců – HSV, Česká Třebová
Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ ve Svitavách
Bytové domy, obec Rychnov na Moravě
Vztahy bez bariér – II. etapa, ZŠ Riegrova, Svitavy
Svitavy ulice Chelčického
Rekonstrukce příjezdové cesty Gymnázium Svitavy
Obec Javorník - víceúčelové sportovní hřiště
Lesní cesta Mokrá
Lesní cesta Mokrá