Ekologické stavby

Společnost EVT Stavby s.r.o. realizuje úpravy vodních toků, úpravy a čištění rybníků, výstavba retenčních nádrží a biocenter. Význam výše uvedených oborů činnosti roste s faktem začlenění ČR do struktur EÚ a z toho vyplývajících naplnění standardů členských zemí v oblasti péče o životní prostředí.

 

Vybrané reference

PROJEKT INVESTOR ROK REALIZACE
Labe, břehové opevnění, ř. km 728,12 - 728,25 Povodí Labe, státní podnik 2015 - 2016
Poldr Trstěnice Obec Trstěnice 2013 - 2014
Revitalizace lesních cest v Luhačovicích Město Luhačovice 2013
Revitalizace vodní plochy a jejího okolí-Býškovice MAPRO, s.r.o. 2010
Protipovodňové opatření ve Svitavách
Lačnovský potok – mosty a lávky
Město Svitavy 2010
Punkva, km 15,440-15,690 Sloup – oprava toku Povodí Moravy a.s 2007
Retenční nádrž Dětřichov u Opatova Dopravní stavby a.s. 2004
Revitalizace Třebůvky – Opatov Silnice Hradec Králové a.s. 2003
Mosty a lávky na řece Svitavě ve Svitavách Město Svitavy 2003 - 2004

 

Poldr Trstěnice
Poldr Trstěnice
Lávka - Svitavy Lány
Lávka - Svitavy Lány
Revitalizace Třebůvky – OPATOV
Revitalizace Třebůvky – OPATOV
Revitalizace vodní plochy – Býškovice
Revitalizace vodní plochy – Býškovice