Ekologické stavby

Tento druh výstavby je významnou složkou výroby, a to zejména úpravy vodních toků, úpravy a čištění rybníků, výstavba retenčních nádrží a biocenter.Význam výše uvedených oborů činnosti roste s faktem začlenění ČR do struktur EÚ a z toho vyplývajících naplnění standardů členských zemí v oblasti péče o životní prostředí.

 

Vybrané reference

PROJEKT INVESTOR ROK REALIZACE
Revitalizace Třebůvky – Opatov Silnice Hradec Králové a.s. 2003
Mosty a lávky na řece Svitavě ve Svitavách Město Svitavy 2003 - 2004
Retenční nádrž Dětřichov u Opatova Dopravní stavby a.s. 2004
VD Boskovice, oprava pb zavázání Povodí Moravy a.s 2007
Punkva, km 15,440-15,690 Sloup – oprava toku Povodí Moravy a.s 2007
Protipovodňové opatření ve Svitavách
Lačnovský potok – mosty a lávky
Město Svitavy 2010
Revitalizace vodní plochy a jejího okolí-Býškovice MAPRO, s.r.o. 2010
Revitalizace lesních cest v Luhačovicích Město Luhačovice 2013
Poldr Trstěnice Obec Trstěnice 2013 - 2014
Labe, břehové opevnění, ř. km 728,12 - 728,25 Povodí Labe, státní podnik 2015 - 2016

 

Poldr Trstěnice
Poldr Trstěnice
Lávka - Svitavy Lány
Lávka - Svitavy Lány
Sběrný dvůr – Svitavy
Sběrný dvůr – Svitavy
Revitalizace Třebůvky – OPATOV
Revitalizace vodní plochy – Býškovice