Vodohospodářské a inženýrské stavby

Jedná se zejména o výstavbu vodovodů, kanalizací, plynovodů, čističek odpadních vod, čerpacích stanic apod.

 

Vybrané reference

PROJEKT INVESTOR ROK REALIZACE
Průmyslová zóna Svitavy – část D Město Svitavy 2003 - 2004
Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry Geosan Group a.s. 2004
Kanalizace obce Plaňany Geosan Group a.s. 2005
Vodovod a posilovací stanice Horní Čermná Lbtech a.s. Litomyšl 2005
Dostavba skupinového vodovodu Svazek obcí Svitavska 2005
Kanalizace Svitavy I. etapa Lbtech a.s. Litomyšl 2005 - 2006
Splašková tlaková kanalizace a ČOV Loučeň Lbtech a.s. Litomyšl 2005 - 2006
Kanalizace Lanškroun – připojení areálu Tesly Město Lanškroun 2006
Výměna vodovod. potrubí Ostrý Kámen Obec Karle 2006
Vodojem a propojovací řad Trstěnice Lbtech a.s. Litomyšl 2006
Rekonstrukce vodovod. řadu v ul. Wolkerova alej Svazek obcí Svitavska 2006 - 2007
Kanalizace města Svitavy – II. etapa Město Svitavy 2006 - 2007
Odkanalizování a ČOV obce Široký Důl Obec Široký Důl 2006 - 2008
Výměna potrubí vodovodu Obec Široký Důl 2007 - 2008
Kanalizace Hřebeč – III. Etapa Obec Hřebeč 2008
Rozšíření metropolitní sítě Svitavy Město Svitavy 2008
Splašková a dešťová kanalizace ul. Riegrova VODA a SPORT s.r.o. 2008 - 2009
Vodovod Bašť Obec Bašť 2008 - 2009
Kanalizace Chroustovice Městys Chroustovice 2008 - 2009
Kanalizace Svitavy I. etapa Akvastav Svitavy s.r.o. 2009
Odstranění havárie kanalizace ORL Svitavská nemocnice 2009
Kanalizace Sruby Obec Sruby 2009
Kanalizace Slatina Obec Slatina 2009
Vodovod Svitavy – ul. Chelčického, Mánesova,
Alešova a Švabinského
Svazek obcí Svitavska 2009
Vdovod Malíkov Obec Malíkov 2009
Kanalizace ul. Olbrachtova Svitavy VODA a SPORT s.r.o. 2010
Rozšíření průmyslové zóny
v Poličce II. etapa – plynovod
COLAS CZ, a.s. 2010
České Heřmanice – kanalizace a ČOV Obec České Heřmanice 2010
Výstavba vodovodu pro nové objekty Ministerstvo obrany ČR 2010
Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Olbrachtova Svitavy Skupinový vodovod Svitavy 2010
Přípojky inženýrských sítí k 2 RD – Svitavy Rk Mouřenín, spol. s.r.o. 2010
Záhornice – kanalizace a ČOV Obec Záhornice 2010
Oprava kanalizace v ul. Radiměřská Svitavy VODA a SPORT s.r.o. 2010
Kanalizace a ČOV Potěhy, Tupadly, Horky a Drobovice PSVS, a.s. 2010
Kanalizační propojení v ul. U Tří dvorů VODA A SPORT s.r.o. 2011
Kanalizace Svitavy – II. etapa, ul. B. Němcové,
Rokycanova, Žižkova a Neumannova
VODA A SPORT s.r.o. 2011
Cecemínsko – ČOV a tlaková kanalizace Svazek obcí Cecemínsko 2011
Rekonstrukce vodovodních řadů v ul.Žižkova Svitavy Skupinový vodovod Svitavy 2011
Rekonstrukce vodovodu v ul. Na Benátkách,
Školní a Jiráskově
Městys Doudleby nad Orlicí 2011 - 2012
Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička Město Polička 2010 - 2012
Intenzifikace ČOV Deštné v Orlických horách Obec Deštné v Orlických horách 2011 - 2012
Výstavba vodovodu v obci Hradec nad Svitavou – 1. etapa, 2. etapa Obec Hradec nad Svitavou 2010 - 2013
Kanalizace Hradec nad Svitavou VCES a.s. 2011 - 2013
Kanalizace Radiměř Obec Radiměř 2011 - 2013
Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Červená Voda Obec Červená Voda 2010 - 2013
Kanalizace Pomezí VCES a.s. 2012 - 2013
Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Obec Vedrovice, Obec Kubšice 2012 - 2014
Vedrovice - Inovace vodovodu Obec Vedrovice 2013 - 2014
Boršov Výměna vodovodu Skupinový vodovod Moravskotřebovska 2014
Rozšíření kanalizace Šenov Město Šenov u Ostravy 2012 - 2014
Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí LBtech a.s.Litomyšl 2014
Kanalizace a ČOV Žleby Obec Žleby 2012 - 2014
Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou Město Březová nad Svitavou 2011 - 2015
Splašková kanalizace a ČOV Petrovice Obec Petrovice 2014 - 2015
Výstavba kanalizace v obci Vendolí Obec Vendolí 2014 - 2015
Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev Město Lázně Bělohrad 2014 - 2015
Kanalizace a ČOV Chomutice Obec Chomutice 2014 - 2015
Žalkovice - Kanalizace a ČOV Obec Žalkovice 2014 - 2015
Chotěvice - odkanalizování obce Obec Chotěvice 2014 - 2015
ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov Svazek kanalizace Třebařov 2014 - 2015
Splašková kanalizace a ČOV Příštpo Obec Příštpo 2014 - 2015
Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany, výstavba vodovodu Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov,dobrovolný svazek obcí 2014 - 2016
Rekonstrukce vodovodu Pražská a Sokolovská ve Svitavách Skupinový vodovod Svitavy 2016
Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice Obec Dolní Lukavice 2015 - 2017
"Biskupice-kanalizace" - nové vyhlášení Obec Biskupice 2016 - 2017
Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 1. stavba - vodovod Česká republika - Ministerstvo financí 2017
Výměna vodovodu Mladějov na Moravě Skupinový vodovod Moravskotřebovska 2018
Vodovod v obci Nemile Obec Nemile 2016 - 2018
Zvýšení kapacity vodovodu „ Úpravna vody Želivka Ledeč nad Sázavou – Havl. Brod – II. etapa“ Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 2017 - 2018
Výměna vodovodu Křenov - směr Zadní Arnoštov, změna č.1 Skupinový vodovod Moravskotřebovska 2018
Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Zadní Skupinový vodovod Svitavy 2018
Rekonstrukce a výměna kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení T. G. Masaryka Město Svitavy 2018
Rekonstrukce a výměna kanalizace a vodovodu T. G. Masaryka, Poličská a Sokolovská Město Svitavy 2018
Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová Město Žulová 2017 - 2018
Výstavba splašková kanalizace v obci Nemile a Lupěné Obec Nemile 2016 - 2018
Vodovod Koclířov Obec Koclířov 2019
Dobrá Voda u Hořic, Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Obec Dobrá Voda u Hořic 2018 - 2019
Výměna vodovodu Kunčina – I. etapa – SO 01 Skupinový vodovod Moravskotřebovska 2019
Výměna vodovodu Dolní Rudná – II. etapa Skupinový vodovod Moravskotřebovska 2019
Rekonstrukce a výstavba kanalizace v obci Skorošice Obec Skorošice 2017 - 2019
Maršovice - splašková kanalizace a ČOV Městys Maršovice 2017 - 2019
Kamenec u Poličky - splašková kanalizace Obec Kamenec u Poličky 2018 - 2020
Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace Obec Kuřim 2019 - 2020
Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle Obce Kamenná a Rohle 2018 - 2020
Dlouhá Lhota - Splašková oddílná kanalizace a ČOV Obec Dlouhá Lhota 2019 - 2021
Čerčany - rozšíření čistírny odpadních vod Obec Čerčany 2019 - 2020
Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul. T. G. Masaryka, Svitavy Město Svitavy 2021
Kanalizace Rosnička, Svitavy Město Svitavy 2021
Skupinový vodovod Chopos Chopos 2019-2022
Skupinový vodovod Hořicko - I.etapa Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 2020
Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy Město Svitavy 2022
Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané - Cakov Obec Senice na Hané 2021-2022
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice Obec Bořetice 2020-2022
Obec Železné - přivaděč z JÚ Loupežníky (oprava, rekonstrukce), doplnění vodovodu Obec Železné 2022

Rekonstrukce kanalizace a kom. Ul. Svitavská, Moravská Třebová

Město Moravská Třebová 2021-2022
Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle
Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle
Splašková kanalizace a ČOV Příštpo
Splašková kanalizace a ČOV Příštpo
ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov
ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov
Maršovice - splašková kanalizace a ČOV
Maršovice - splašková kanalizace a ČOV
Kamenec u Poličky - splašková kanalizace
Kamenec u Poličky - splašková kanalizace
Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička
Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička
Vodojem a propojovací řád – Trstěnice
Vodojem a propojovací řád – Trstěnice
Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou
Kanalizace a ČOV Chomutice
Splašková kanalizace a ČOV Petrovice
Kanalizace a ČOV Žleby
Vodojem Vendolí C
Cecemínsko ČOV a tlaková kanalizace
České Heřmanice - kanalizace a ČOV
Intenzifikace ČOV Deštné v Orlických horách
Obec Záhornice – kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace ve Vendolí
Čerčany - rozšíření čistírny odpadních vod
Kanalizace Rosnička
Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul. T. G. Masaryka, Svitavy
Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul. T. G. Masaryka, Svitavy
Dlouhá Lhota - Splašková oddílná kanalizace a ČOV
Skupinový vodovod Chopos
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice
Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul Tyrše a Fugnera, Svitavy
Rekonstrukce kanalizace a kom. Ul. Svitavská, Moravská Třebová
Obec Železné - přivaděč z JÚ Loupežníky (oprava, rekonstrukce), doplnění vodovodu