Vodohospodářské a inženýrské stavby

Již více než 25 let firma EVT STavby s.r.o. realizuje pro provozovatele inženýrských sítí, dobrovolné svazky, obce a města výstavbu a rekonstrukci vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a čerpacích stanic. Firma provádí stavby všech možných velikostí od meších rekonstrukcí až po kompletní výstavbu obecních kanalizací a vodovodů včetně čistíren odpadních vod a úpraven pitné vody.  

 

Vybrané reference

 
Zakázky do 50 mil. Kč
PROJEKT INVESTOr ROK REALIZACE
Obec Železné - přivaděč z JÚ Loupežníky (oprava, rekonstrukce), doplnění vodovodu Obec Železné 2022
Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy Město Svitavy 2022
Čerčany - rozšíření čistírny odpadních vod Obec Čerčany 2019-2020
Vodovod Koclířov Obec Koclířov 2019
"Biskupice-kanalizace" - nové vyhlášení Obec Biskupice 2016-2017
Splašková kanalizace a ČOV Příštpo Obec Příštpo 2014-2015
Boršov Výměna vodovodu Skupinový vodovod Moravskotřebovska 2014
Kanalizace Pomezí VCES a.s. 2012-2013
Rekonstrukce vodovodu v ul. Na Benátkách,
Školní a Jiráskově
Městys Doudleby nad Orlicí 2011-2012
Vodovod Svitavy – ul. Chelčického, Mánesova,
Alešova a Švabinského
Svazek obcí Svitavska 2009
 
 
Zakázky nad 50 mil. Kč

 

PROJEKT INVESTOR                           ROK REALIZACE  
Splašková kanalizace a ČOV Knyk Obec Knyk 2021-2022
Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané - CAKOV Obec Senice na Hané 2021-2022
Kanalizace, ČOV a vodovod Václavov Vodohospodářská zařízení Šumperk 2021-2022
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice Obec Bořetice 2020-2022
Skupinový vodovod Chopos Chopos 2019-2022
Dlouhá Lhota - Splašková oddílná kanalizace a ČOV Obec Dlouhá Lhota 2019-2021
Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle Obce Kamenná a Rohle 2018-2020
Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace Obec Kuřim 2019-2020
Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová Město Žulová 2017-2018
Zvýšení kapacity vodovodu „ Úpravna vody Želivka Ledeč nad Sázavou – Havl. Brod – II. etapa“ Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 2017-2018
Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany, výstavba vodovodu Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov,dobrovolný svazek obcí  2014-2016
ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov Svazek kanalizace Třebařov 2014-2015
Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou Město Březová nad Svitavou 2011-2015
Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle
Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle
Splašková kanalizace a ČOV Příštpo
Splašková kanalizace a ČOV Příštpo
ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov
ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov
Maršovice - splašková kanalizace a ČOV
Maršovice - splašková kanalizace a ČOV
Kamenec u Poličky - splašková kanalizace
Kamenec u Poličky - splašková kanalizace
Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička
Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička
Vodojem a propojovací řád – Trstěnice
Vodojem a propojovací řád – Trstěnice
Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou
Kanalizace a ČOV Chomutice
Splašková kanalizace a ČOV Petrovice
Kanalizace a ČOV Žleby
Vodojem Vendolí C
Cecemínsko ČOV a tlaková kanalizace
České Heřmanice - kanalizace a ČOV
Intenzifikace ČOV Deštné v Orlických horách
Obec Záhornice – kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace ve Vendolí
Čerčany - rozšíření čistírny odpadních vod
Kanalizace Rosnička
Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul. T. G. Masaryka, Svitavy
Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul. T. G. Masaryka, Svitavy
Dlouhá Lhota - Splašková oddílná kanalizace a ČOV
Skupinový vodovod Chopos
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice
Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul Tyrše a Fugnera, Svitavy
Rekonstrukce kanalizace a kom. Ul. Svitavská, Moravská Třebová
Obec Železné - přivaděč z JÚ Loupežníky (oprava, rekonstrukce), doplnění vodovodu