+420 461 530 718

Ochrana osobních údajů dle nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR)

 

Firma  EVT Stavby s.r.o., se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 

Osobní údaje fyzických osob jsou firmou získávány a používány v souvislosti s podnikatelskou činností dle předchozí věty a k plnění smluvních povinností ve vztahu k zákazníkům firmy. Předmětem činnosti firmy není primárně zpracování jakýchkoliv osobních údajů, osobní údaje jsou získávány pouze v souvislosti s předmětem podnikání vymezeným shora a nejsou předmětem automatizovaného zpracovávání.

 

Firma z pozice správce osobních údajů informuje, že osobní údaje fyzických osob – zákazníků a fyzických osob jednajících za zákazníka - právnickou osobu, pokud jsou obsaženy v objednávkách, poptávkách a ve smluvní dokumentaci mezi firmou a jejími zákazníky, uchovává, zpracovává a poskytuje pro svoje obchodní účely, pro splnění smluvní povinnosti a v souladu s právním řádem. 

 

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje firma takto získala, má právo na:

 

- informace o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu evidovaných údajů, příjemci osobních údajů, o  

  době uložení osobních údajů a zdroji osobních údajů.

- opravu, doplnění a změnu svých osobních údajů

- odvolání souhlasu k dalšímu zpracování osobních údajů

- výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné či byly zpracovány protiprávně

- omezení zpracování údajů ve zvláštních případech

- přenositelnost údajů, právo vznášet námitky při neoprávněném zpracování osobních údajů

- právo obrátit se se stížností na dozorový orgán

 

V rámci výkonu shora vymezených práv je možno se obracet na firmu na kontaktní el. adresu:

e-mail: evt@evtstavby.cz

Výrobní zázemí společnosti

Společnost zaměstnává pracovníky v odborných profesích v kvalitě a množství zajišťující realizaci sjednaných zakázek v garantovaných termínech. V současné době zaměstnáváme 80 „kmenových“ pracovníků a cca až 40 externích spolupracovníků. Společnost provádí veškeré stavební práce převážně svou vlastní kapacitou. V případě realizace větších zakázek jsme schopni organizačním opatřením zajistit zakázky s pomocí stálých – prověřených subdodavatelů.

Administrativní budova

Administrativní budova

Výrobní a skladové prostory

Výrobní a skladové prostory

Půjčovna nářadí

Půjčovna nářadí

Zámečnická dílna a autodílna

Zámečnická dílna a autodílna

 

Potřebujete další informace?
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš email:
* Dotaz:


RYCHLÝ KONTAKT 

Máte dotaz? Nevahejte nás kontaktovat.

+420 461 530 718
evt@evt.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

ČIŠTĚNÍ AUT

  • VYSOKÁ KVALITA
  • DOBRÁ CENA
  • PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
  • SERVIS
VÍCE INFORMACÍ