EVT Technology s.r.o. je dceřiná společnost EVT Stavby s.r.o., která byla založena v roce 2018.

Společnost se zabývá dodávkou a montáží strojních technologií čistíren odpadních vod a úpraven vody. Zákazníkům nabízí služby od vypracování návrhu projektu technologických vybavení vodohospodářských staveb až po jejich realizaci.  

 

 

Více informací na www.evttechnology.cz 

KONTAKT:

Lenka Kutová

Tel.: +420 731 171 984
e-mail: lenka.kutova@evttechnology.cz

Adresa obchodní kanceláře: EVT Technology CZ s.r.o., Tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

IČ: 49282191