Mateřská společnost EVT Stavby s.r.o. byla založena v roce 2006. Od počátku se zaměřujeme na realizace projektů v oblasti ekologických, vodohospodářských a technických staveb.

V oblasti ekologických staveb se specializujeme na úpravy vodních toků, čištění rybníků, výstavby retenčních nádrží a biocenter. Tyto oblasti získávají na významu v souvislosti s integrací České republiky do struktur Evropské unie a s potřebou splnění environmentálních standardů členských zemí.

Pro provozovatele inženýrských sítí, dobrovolné svazky, obce a města realizujeme vodohospodářské a inženýrské stavební projekty, které zahrnují výstavbu a rekonstrukci vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a čerpacích stanic. Naše práce pokrývá projekty různých velikostí, od menších rekonstrukcí až po kompletní výstavbu obecních kanalizací a vodovodů, včetně čistíren odpadních vod a úpraven pitné vody.

V oblasti technických a občanských staveb zajišťujeme pro soukromé i veřejné investory realizaci objektů občanské výstavby, hospodářské objekty, průmyslové haly, komplexní dodávky sportovišť.

Kromě toho provozujeme vlastní půjčovnu profesionálního stavebního nářadí a mechanizace, která je využívána drobnými stavebníky i stavebními firmami.

Rozšířili jsme naši činnost o specializované středisko montáže plotů, které nabízí různé možnosti oplocení a také prodává materiál potřebný pro stavbu plotů.

Zajišťujeme prodej rozsáhlého sortimentu technických plynů pro svařování, propanu a propan-butanu od společnosti LINDE GAS a.s. Pro firemní zákazníky nabízíme prodej motorové nafty 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků. 

Jsme řádným členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice a mimořádným členem sdružení SOVAK ČR a jsme držiteli veškerých oprávnění, vycházejících ze živnostenského zákona pro jednotlivé druhy stavebních činností, i certifikací od předních výrobců stavebních hmot, např. Prefa Brno, Knauf, Degussa apod.