Politika společnosti

Politika integrovaného systému managementu

Společnost EVT Stavby s.r.o. vznikla v roce 1996 se zaměřením na stavební činnost. V rámci svých podnikatelských aktivit provádí generální dodávky staveb, novostavby a rekonstrukce v oboru inženýrských sítí a vodohospodářských staveb. Mezi další aktivity společnosti patří prodej technických plynů. Společnost si je plně vědoma, jak je důležitá spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných produktů a zároveň i neopomenutelnou nutnost šetrného přístupu k životnímu prostředí a řízení svých podnikatelských aktivit způsobem, které chrání bezpečnost a zdraví jak zaměstnanců, tak i zainteresovaných stran. Proto se společnost rozhodla vybudovat svůj integrovaný systém řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001 jako svůj nástroj k dosažení spokojenosti svých zákazníků, zajištění ochrany a šetrného přístupu k životnímu prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců i zainteresovaných.

  • Tento svůj integrovaný systém řízení využívá společnost jako svůj nástroj k neustálému zvyšování vlastní efektivnosti, zlepšování kvality, prevenci  znečišťování životního prostředí a zvyšování úrovně systému bezpečnosti a ochrany zdraví.

Při naplňování naší politiky integrovaného systému managementu platí:

  • Veškeré své podnikatelské aktivity realizuje způsobem,  který zajišťuje nejen potřebnou kvalitu, minimální dopady na životní prostředí, ale chrání i bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců a zainteresovaných stran
  • Zavazujeme se dodržovat veškeré právní a jiné požadavky, kterým společnost podléhá a které se vztahují k realizovaným produktům, vlastním environmentálním aspektům a z toho plynoucím rizikům k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran
  • Pravidelným výcvikem a vzděláváním vlastních zaměstnanců zajišťujeme, jak zlepšování vlastní kvality, tak i prevenci znečišťování životního prostředí a zvyšování úrovně systému bezpečnosti a ochrany zdraví
  • Průběžné zavádění nových technologií a postupů je předpokladem pro poskytování neustále kvalitnějších produktů našim zákazníkům, snižování negativních dopadů na životní prostředí a zlepšování úrovně systému bezpečnosti a ochrany zdraví
  • K základním pilířům našeho integrovaného systému managementu je komunikační otevřenost jak k vlastním zaměstnancům, tak k široké veřejnosti.
  • K naplňování  naší politiky integrovaného systému managementu využíváme jednotlivé aspekty, které průběžně monitorujeme a pravidelně vyhodnocujeme.
  • Pečlivým výběrem dodavatelů, ať již z hlediska kvality, dopadu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví zajišťujeme jak zlepšování vlastní jakosti nabízených služeb, environmentálního profilu společnosti ve vztahu k životnímu prostředí, tak i neustálé zvyšování úrovně systému bezpečnosti a ochrany zdraví.

Environmentální politika

  • Pro vedení společnosti EVT Stavby s.r.o. je ochrana životního prostředí jednou z priorit jejího dalšího rozvoje, rovněž tak rozvíjení dobrých vztahů s orgány státní správy, regionu a jednotlivými zákazníky.
  • Jak již z názvu společnosti vyplývá, vedení společnosti si je vědomo zodpovědnosti za vytváření souladu mezi aktivitami společnosti a životním prostředím. Cílem vedení společnosti je zaváděním moderních technologií a dodržováním platné legislativy udržovat negativní vliv na životní prostředí, vyplývající z její činnosti na co nejnižší možné úrovni.

Potřebujete další informace?