+420 461 530 718

Půjčovní řád

Nájemce je povinen:

Nájemce se zavazuje:

Nájemce svým podpisem Nájemní smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou svěřeného stroje, že byl poučen o práci s elektrickým nářadím a první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Dále tímto podpisem potvrzuje, že předmět nájmu bude užívat pouze pro práce, pro které je určen, že zapůjčené nářadí zkontroloval, že mu bylo předvedeno v chodu a že při tomto úkonu neshledal žádné závady ani poškození.

Nájemné je stanoveno platným ceníkem. Nájemce svým podpisem Nájemní smlouvy potvrzuje, že je s tímto ceníkem seznámen.

V případě poškození či opotřebení stroje, které neodpovídá stavu stroje při vypůjčení a jeho přiměřenému opotřebení po dobu výpůjčky, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozených, ztracených či odcizených předmětů, respektive skutečné náklady na jejich opravu.

V případě ztráty, odcizení nebo zničení nářadí a příslušenství je nájemce povinen uhradit pronajímateli prodejní cenu nářadí (MC).

Nájemce za celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci. Nájemce není oprávněn předmět pronájmu půjčovat ani pronajímat třetí osobě.

Nájemce je povinen na požádání předmět pronájmu neprodleně vrátit nebo předložit ke kontrole půjčovně.

Při vrácení znečištěného nářadí nebo příslušenství bude pracovníkem půjčovny účtován nájemci jednorázový poplatek ve výši 100,- Kč včetně DPH.

Pronajímatel je oprávněn při porušení kterékoliv z podmínek Půjčovního řádu ze strany nájemce odstoupit okamžitě od Nájemní smlouvy.

Vady na předmětu nájmu:

Prohlášení o poskytnutí osobních údajů:

Nájemce vrátí předmět pronájmu v provozovně pronajímatele očištěný a s předvedením chodu.

Půjčovní řád je nedílnou součástí Nájemní smlouvy.

Potřebujete další informace?
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš email:
* Dotaz:


RYCHLÝ KONTAKT 

Máte dotaz? Nevahejte nás kontaktovat.

+420 461 530 718
evt@evt.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

PŮJČOVNA NÁŘADÍ

  • VYSOKÁ KVALITA
  • DOBRÁ CENA
  • PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
  • SERVIS
VÍCE INFORMACÍ