Obchodní podmínky

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pro zapůjčení nářadí jsou požadovány následující doklady:

Fyzická osoba

 • občanský průkaz
 • druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list)

Právnická osoba

 • občanský průkaz
 • živnostenský list
 • výpis z obchodního rejstříku

Složení zálohy (kauce):

 • při zapůjčení zařízení je nutné složit zálohu dle platného ceníku pro případ zničení, ztráty či poškození pronajaté věci.
 • u některých zařízení je zvlášť účtováno opotřebení nástroje, např. u řezných
  nebo brusných kotoučů.
 • záloha je vratná při vrácení nepoškozeného stroje

Doba nájmu:

 • je stanovena při výpůjčce.
 • tuto dobu lze prodloužit nebo stroj vrátit dříve než bylo sjednáno.
 • nájemce hradí nájemné pouze za dobu pronájmu.
 • doba nájmu počíná hodinou výpůjčky a její platnost je minimálně 24 hodin.
 • při překročení této doby se automaticky načítá další 24-hodinová sazba a bude
  účtována sankce za pozdní vrácení 500,- Kč. (pokud se nedohodnou jinak)

Sepsání nájemní smlouvy

Nájemné se platí hotově při vrácení zboží.

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% denně.

Pronajímatel si vyhrazuje právo stroj bez udání důvodu nezapůjčit.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy.

 

Poznámka

 • u stálých zákazníků je možné dohodnout individuální obchodní podmínky.

 

Podpis pronajímatele:____________________

 

Podpis nájemce: ________________________

Potřebujete další informace?