+420 461 530 718

Realizace staveb

Ekologické stavby
Jedná se zejména o úpravy vodních toků, úpravy a čištění rybníků, výstavba retenčních nádrží a biocenter.

EKOLOGICKÉ STAVBY
Revitalizace Třebůvky – Opatov Silnice Hradec Králové a.s. 2003
Mosty a lávky na řece Svitavě ve Svitavách Město Svitavy 2003 - 2004
Retenční nádrž Dětřichov u Opatova Dopravní stavby a.s. 2004
VD Boskovice, oprava pb zavázání Povodí Moravy a.s 2007
Punkva, km 15,440-15,690 Sloup – oprava toku Povodí Moravy a.s 2007
Protipovodňové opatření ve Svitavách
Lačnovský potok – mosty a lávky
Město Svitavy 2010
Revitalizace vodní plochy a jejího okolí-Býškovice MAPRO, s.r.o. 2010
Revitalizace lesních cest v Luhačovicích Město Luhačovice 2013
Poldr Trstěnice Obec Trstěnice 2013 - 2014
Labe, břehové opevnění, ř. km 728,12 - 728,25 Povodí Labe, státní podnik 2015 - 2016

Vodohospodářské a inženýrské stavby
Jedná se zejména o výstavbu vodovodů, kanalizací, plynovodů, čističek odpadních vod, čerpacích stanic apod.

VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Průmyslová zóna Svitavy – část D Město Svitavy 2003 - 2004
Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry Geosan Group a.s. 2004
Kanalizace obce Plaňany Geosan Group a.s. 2005
Vodovod a posilovací stanice Horní Čermná Lbtech a.s. Litomyšl 2005
Dostavba skupinového vodovodu Svazek obcí Svitavska 2005
Kanalizace Svitavy I. etapa Lbtech a.s. Litomyšl 2005 - 2006
Splašková tlaková kanalizace a ČOV Loučeň Lbtech a.s. Litomyšl 2005 - 2006
Kanalizace Lanškroun – připojení areálu Tesly Město Lanškroun 2006
Výměna vodovod. potrubí Ostrý Kámen Obec Karle 2006
Vodojem a propojovací řad Trstěnice Lbtech a.s. Litomyšl 2006
Rekonstrukce vodovod. řadu v ul. Wolkerova alej Svazek obcí Svitavska 2006 - 2007
Kanalizace města Svitavy – II. etapa Město Svitavy 2006 - 2007
Odkanalizování a ČOV obce Široký Důl Obec Široký Důl 2006 - 2008
Výměna potrubí vodovodu Obec Široký Důl 2007 - 2008
Kanalizace Hřebeč – III. Etapa Obec Hřebeč 2008
Rozšíření metropolitní sítě Svitavy Město Svitavy 2008
Splašková a dešťová kanalizace ul. Riegrova VODA a SPORT s.r.o. 2008 - 2009
Vodovod Bašť Obec Bašť 2008 - 2009
Kanalizace Chroustovice Městys Chroustovice 2008 - 2009
Kanalizace Svitavy I. etapa Akvastav Svitavy s.r.o. 2009
Odstranění havárie kanalizace ORL Svitavská nemocnice 2009
Kanalizace Sruby Obec Sruby 2009
Kanalizace Slatina Obec Slatina 2009
Vodovod Svitavy – ul. Chelčického, Mánesova,
Alešova a Švabinského
Svazek obcí Svitavska 2009
Vdovod Malíkov Obec Malíkov 2009
Kanalizace ul. Olbrachtova Svitavy VODA a SPORT s.r.o. 2010
Rozšíření průmyslové zóny
v Poličce II. etapa – plynovod
COLAS CZ, a.s. 2010
České Heřmanice – kanalizace a ČOV Obec České Heřmanice 2010
Výstavba vodovodu pro nové objekty Ministerstvo obrany ČR 2010
Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Olbrachtova Svitavy Skupinový vodovod Svitavy 2010
Přípojky inženýrských sítí k 2 RD – Svitavy Rk Mouřenín, spol. s.r.o. 2010
Záhornice – kanalizace a ČOV Obec Záhornice 2010
Oprava kanalizace v ul. Radiměřská Svitavy VODA a SPORT s.r.o. 2010
Kanalizace a ČOV Potěhy, Tupadly, Horky a Drobovice PSVS, a.s. 2010
Kanalizační propojení v ul. U Tří dvorů VODA A SPORT s.r.o. 2011
Kanalizace Svitavy – II. etapa, ul. B. Němcové,
Rokycanova, Žižkova a Neumannova
VODA A SPORT s.r.o. 2011
Cecemínsko – ČOV a tlaková kanalizace Svazek obcí Cecemínsko 2011
Rekonstrukce vodovodních řadů v ul.Žižkova Svitavy Skupinový vodovod Svitavy 2011
Rekonstrukce vodovodu v ul. Na Benátkách,
Školní a Jiráskově
Městys Doudleby nad Orlicí 2011 - 2012
Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička Město Polička 2010 - 2012
Intenzifikace ČOV Deštné v Orlických horách Obec Deštné v Orlických horách 2011 - 2012
Výstavba vodovodu v obci Hradec nad Svitavou – 1. etapa, 2. etapa Obec Hradec nad Svitavou 2010 - 2013
Kanalizace Hradec nad Svitavou VCES a.s. 2011 - 2013
Kanalizace Radiměř Obec Radiměř 2011 - 2013
Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Červená Voda Obec Červená Voda 2010 - 2013
Kanalizace Pomezí VCES a.s. 2012 - 2013
Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Obec Vedrovice, Obec Kubšice 2012 - 2014
Vedrovice - Inovace vodovodu Obec Vedrovice 2013 - 2014
Boršov Výměna vodovodu Skupinový vodovod Moravskotřebovska 2014
Rozšíření kanalizace Šenov Město Šenov u Ostravy 2012 - 2014
Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí LBtech a.s.Litomyšl 2014
Kanalizace a ČOV Žleby Obec Žleby 2012 - 2014
Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou Město Březová nad Svitavou 2011 - 2015
Splašková kanalizace a ČOV Petrovice Obec Petrovice 2014 - 2015
Výstavba kanalizace v obci Vendolí Obec Vendolí 2014 - 2015
Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev Město Lázně Bělohrad 2014 - 2015
Kanalizace a ČOV Chomutice Obec Chomutice 2014 - 2015
Žalkovice - Kanalizace a ČOV Obec Žalkovice 2014 - 2015
Chotěvice - odkanalizování obce Obec Chotěvice 2014 - 2015
ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov Svazek kanalizace Třebařov 2014 - 2015
Splašková kanalizace a ČOV Příštpo Obec Příštpo 2014 - 2015
Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany, výstavba vodovodu Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov,dobrovolný svazek obcí 2014 - 2016
Rekonstrukce vodovodu Pražská a Sokolovská ve Svitavách Skupinový vodovod Svitavy 2016
Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice Obec Dolní Lukavice 2015 - 2017
"Biskupice-kanalizace" - nové vyhlášení Obec Biskupice 2016 - 2017
Tlaková kanalizace a ČOV obce Kropáčova Vrutice včetně místních částí částí Krpy, Střížovice, Sušno Obec Kropáčova Vrutice 2016 - 2017
Krpy, obnova vodovodu Stavitelství Řehoř, s.r.o. 2016 - 2017
Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 1. stavba - vodovod Česká republika - Ministerstvo financí 2017
Výměna vodovodu Mladějov na Moravě Skupinový vodovod Moravskotřebovska 2018
Vodovod Lupěné Obec Nemile 2016 - 2018
Zvýšení kapacity vodovodu „ Úpravna vody Želivka Ledeč nad Sázavou – Havl. Brod – II. etapa“ Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 2017 - 2018
Výměna vodovodu Křenov - směr Zadní Arnoštov, změna č.1 Skupinový vodovod Moravskotřebovska 2018
Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Zadní Skupinový vodovod Svitavy 2018
Rekonstrukce a výměna kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení T. G. Masaryka Město Svitavy 2018
Rekonstrukce a výměna kanalizace a vodovodu T. G. Masaryka, Poličská a Sokolovská Město Svitavy 2018
Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová Město Žulová 2017 - 2018
Výstavba splašková kanalizace v obci Nemile a Lupěné Obec Nemile 2016 - 2018

Technické a občanské stavby
Jedná se především o objekty občanské výstavby, hospodářské objekty, průmyslové haly, komplexní dodávky sportovišť.

TECHNICKÉ A OBČANSKÉ STAVBY
Bytový dům sekce „L“ Na Vějíři Město Svitavy 2003 - 2004
Odstranění stavby v Lačnově ve Svitavách Město Svitavy 2006
Rekonstrukce ulice Křivé ve Svitavách Město Svitavy 2006
Sídliště Svitavy Lány, regenerace veřej. ploch Město Svitavy 2006
Pilotní projekt – středisko Čenkovice VODA a SPORT s.r.o. 2006
Domov chráněného bydlení 9 b.j. – Trstěnice Obec Trstěnice 2004 - 2006
Vestavba 3 b.j. ve Vendolí Obec Vendolí 2005 - 2006
Bytové domy pro nájemní bydlení Vendolí Obec Vendolí 2006 - 2007
Oprava patek sloupků lanovky VODA a SPORT s.r.o. 2007
Oprava povrchů komunikací ve Svitavách Město Svitavy 2007
Vybudování komunikace Obec Široký Důl 2007
Integrovaný systém nakládání s odpady Město Svitavy 2007
Jízdárna Suchá – II. etapa Jiří Skřivan, Litomyšl 2006 - 2007
Stavební úpravy MŠ a kuchyně Osík Obec Osík 2006 - 2007
Bytové domy 2 x 6 b.j. Obec Rychnov na Moravě 2006 - 2007
Oprava, přístavba a demolice objektů
NAPA TRUCKS
MiP spol. s.r.o. 2008
Víceúčelové hřiště s bezbariérovým přístupem ZŠ Reigrova Svitavy 2008
Vztahy bez bariér – II. etapa ZŠ Reigrova Svitavy 2008
Rekonstrukce ZŠ – I. Etapa Obec Oldřiš 2008
Rodinný dům Svěrák p. Svěrák 2008
Komunikace Městečko Trnávka Obec Městečko Trnávka 2008
Parkoviště pro zaměstnance INMED s.r.o. Svitavy 2009
Úprava veřejných ploch ulice U Nemocnice Město Svitavy 2009
Oprava povrchů v ul. Chelčického, Mánesova,
Alešova a Švabinského ve Svitavách
Město Svitavy 2010
Oplocení areálu letiště v Hradci Králové – 2. stavba MATEX HK s.r.o. 2010
Oprava povrchů pod Viaduktem Město Svitavy 2010
Bezbariérové zázemí pro děti a mládež
při ZŠ Riegrova Svitavy
ZŠ Riegrova Svitavy 2010
Demolice hospodářských objektů Březová Pozemkový fond 2011
Oprava komunikace ul. Heydukova,
U Liboháje a Družstevní
Město Polička 2011 - 2012
Snížení energetické náročnosti budovy
MěÚ ve Svitavách
Město Svitavy 2011 - 2012
Rekonstrukce příjezdové cesty k hlavní budově školy Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 2015
Obec Javorník - víceúčelové sportovní hřiště Obec Javorník 2016
LC Mokrá Lesy České republiky, s.p. 2015 - 2016
Oprava povrchu místních komunikací v obci Nemile Obec Nemile 2018

 

Potřebujete další informace?
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš email:
* Dotaz:


RYCHLÝ KONTAKT 

Máte dotaz? Nevahejte nás kontaktovat.

+420 461 530 718
evt@evt.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

PŮJČOVNA NÁŘADÍ

  • VYSOKÁ KVALITA
  • DOBRÁ CENA
  • PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
  • SERVIS
VÍCE INFORMACÍ