Projekty EU

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu: Vzděláváním zaměstnanců k lepším výsledkům

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01117
Oblast podpory: 4.1.1
Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Realizace projektu byla zahájena 1.7.2013 a jeho ukončení je naplánováno na 30.9.2014.

 

Hlavním cílem vzdělávacího projektu je:
  • Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace.
  • Vzdělávání v oblasti klíčových dovedností, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce.

 

Odborné vzdělávání je zaměřeno na oblasti:
  • stavebnictví
  • personalistika, logistika a prodej
  • právo, daně a účetnictví

Pracovní řád EVT Stavby s.r.o.

Operační program zaměstnanost

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je realizován Úřadem práce české republiky.
Realizace projektu byla v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020.

 

Hlavním cílem vzdělávacího projektu je:
  • Pomoc zaměstanvatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako OSVČ tak, aby mohli pružně regovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.
  • Umožní vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na externí vzdělávání i rekvalifikaci, mzdy interních lektorů, mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců.

 

Potřebujete další informace?